Våre sponsorer

Våre sponsorer

Disse firmaene sponser Bergen Veteranvogn Klubb med utgivelsen av klubbens blad, Stabbesteinen.
Det gjør at du som medlem får en flott trykksak i farger hjem til deg fire ganger i året.
Hjelp deg selv og klubben ved å benytte disse når du har behov for slike tjenester.

Klikk her for å registrere

ditt kjøretøy