Styremøter 2024

Styremøter 2024

Styremøter 2024:

18.06.2024

xx=dato vedtas på møtet før.

Om ikke annet er bestemt så starter styremøtene kl 19:00 og sted er Styrerom 2. etg. BTM.

Klikk her for å registrere

ditt kjøretøy