Stabbesteinen 2018

Klikk på den utgaven av Stabbesteinen du vil lese:

 

Stabbesteinen januar 2018 – nr. 1

Stabbesteinen februar 2018 – nr. 2

Stabbesteinen mars 2018 – nr. 3

 

Nye Stabbesteinen:
NR 1 – 2018 – klikk
NR 2 – 2018 – klikk
Nr 3 – 2018 – klikk
Nr 4 – 2018 – klikk
OBS! Etter mars 2018 sluttet BVK å lage månedlige rundskriv, og Stabbesteinen gikk over til å bli en trykksak i farger som sendes ut til hovedmedlemmer 4 ganger i året.