Innmelding

Ønsker du å bli medlem i Bergen Veteranvogn Klubb?

Trykk på “innmelding” knappen og følg anvisningene du kommer til. Hvis du ikke kan fylle ut skjemaet du kommer til, så se under Meny(tre striper øverst til høyre, og “Kontakt oss”

3a. Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier eller er interessert i kjøretøyer som nevnt i § 2. Innmeldelse skjer til styret. Styret kan ekskludere et medlem hvis medlemskap ikke er ønsket. Det ekskluderte medlem kan kreve eksklusjonen prøvet av generalforsamlingen eller medlemsmøte.

3b. Familiemedlemskap kan inngås, hvor for eksempel ektefelle, samboer eller hjemmeværende barn har samme adresse. Man betaler da full kontingent for hovedmedlem, og en sum fastsatt av Generalforsamlingen i BVK for øvrige familiemedlemmer. Alle familiemedlemmer er å regne som fullverdige medlemmer. Skriv, info og medlemsblad sendes hovedmedlem. Familiemedlem får altså IKKE tilsendt medlemsbladet Stabbesteinen.

4. Medlemskontingenten forfaller til betaling årlig. Medlemskontingenten fastlegges hvert år på generalforsamlingen med vanlig flertall.

Kontingent fra og med 01.01.2016:
HOVEDMEDLEM: kr. 400,-
FAMILIEMEDLEM: kr. 100,-

Klikk her for å registrere

ditt kjøretøy