Vestlandstreffet 2017 – fotografens bilder

Dette er bildene fra vår innleide fotograf Øystein Rolland. Disse ble brukt på diplomene.

Om noen av deltakerne ønsker å få tilsendt bildet i større format så kontakt webredaktør på email laoll@online.no

OBS! Mailboksen din må da kunne motta filer på nesten 7MB.