Vestlandstreffet 2017 – Foto: Tore Larsen og Lars Olav Lofthus

Vestlandstreffet 2017 – Foto: Tore Larsen og Lars Olav Lofthus