Nasjonal motordag 6. juni 2016

Denne har vært glemt lagt ut her fordi vi la den ut på de websidene som ble stengt igjen etter kun kort tid.

Tekst finner du i Stabbesteinen september 2016