Medlemsmøte 8. september 2015 – Høgskolen i Bergen

Medlemsmøte på nye Høgskolen i Bergen, HiB, på Kronstad 8 sept.2015:

Tekst: Kjell Røen

Foto: 1 – 10: Lars Olav Lofthus. Resten: Mads Thomassen

Tirsdag 8. august var BVK invitert til omvisning på den nye Høgskolen i Bergen av vårt aktive styremedlem Lars Olav Lofthus, som også har sin arbeidsplass der.

Medlemmene ble oppfordret til å møte opp kl 18.00 da det var planlagt fotoseanse av de fremmøtte kjøretøy som ble ‘opplinjet’ ved ankomst av Thor Stigen. Lett på foten med dirigering av alle kjøretøyene, på linje.

Dette medlemsmøte krevde påmelding grunnet stengte dører og det var 50 medlemmer som hadde meldt seg på.

På plassen foran skolen, som vanligvis er stengt, fikk vi stille opp kjøretøyene våre, og Bergen Student TV var på plass med intervjuer av både formann John Gaute Kvinge og Gunnar Fiksdal med sin nydelige nyrestaurerte 1965 Thunderbird i rødt med hvitt interiør.

Denne dagen skinte solen for oss hele dagen så alle med åpne biler stod der med kalesjen nede til langt på kveld. Skribenten kjørte hjemover i 21 tiden med taket nede i sommervarmen, selv om mørket hadde senket seg, og det var jeg var ikke alene om.

Rett før kl 19 tok vi plass i auditoriet for informasjon fra Knut Erik Kismul som har vært prosjektleder for hele bygget.

Det ble vist en informativ presentasjon med visjoner for bygget, tanker fra arkitektens side og hvordan bygget er kommet til med de forskjellige målsetninger underveis.

Oppdraget var å «skape et signalbygg med begrensede midler».

Og det er det så absolutt blitt, der de laveste etasjer hvor studenter og læringen foregår er brukt lyse fine materialer med mye luft mens administasjonen mm. er mer spartansk utrustet men tilstrekkelig for å kunne drive sitt daglige virke.

Høgskolevirksomhet som tidligere var spredd på ‘Teknikken’, sykepleierhøgskolen og lærerhøgskolen blant annet er nå samlet under ett tak og kan få store synergier ut av hverandre, ikke minst på støttefunksjoner og administrativt, men også på Kulturkroen for studentene hvor halvliter’en er litt rimeligere enn på Zach’en……

Etter informasjonen ble de fremmøtte medlemmene delt opp i to grupper hvor driftsleder Øivind Henne ledet den ene gruppen og prosjektleder Knut Erik Kismul ledet den andre gruppen med assistanse fra to studentvakter. Vi ble ledet gjennom bygget som integrerer både de gamle jernbanehallene og nybygget på en flott måte.

Mye av jernbane historikken er ivaretatt med jernbaneskinner tvers gjennom hele bygget på gateplan og navngiving på møterom etc er inspirert av jernbanen. Biblioteket midt i var et av de rom/bygg som imponerte mest utenom operasjonssalen og sengeposten til sykepleierutdanningen. Disse kunne simulere faktiske hendelser og man kunne legge inn uventet reaksjoner og lyder i de dummy dukkene som var ‘pasienter’.

På vår tilmålte tid var det begrenset hva vi fikk se men hovedinntrykket er at det er et flott bygg som ivaretar alle funksjoner som er nødvendig til et moderne høgskolebygg samtidig som historien på stedet er godt ivaretatt og integrert som en fin helhet i bygget.

Etter endt omvisning var der tid for kaffe og tebrød i den nye luftige og moderne kantinen hvor veggene er de opprinnelige verkstedsveggene. Her ble det sosial samling og praten gikk lett som vanlig.

Våre to guider hadde med seg to assistenter/studenter og alle fire fikk overrakt en liten hilsen fra klubben som takk for at vi fikk komme på besøk.