BVK sin Humber Pullman Imperial 1951: R-1

BVK har fra Inger Jansen, enken etter BVK medlem Edward Jansen, overtatt den bilen som var kongebil i Bergen før O-1, en Humber Pullman Imperial 1951. Den skal etter planen plasseres på BVK sin stand på Bergen Tekniske Museum. Bilen er til daglig registrert på JU 40100, men skal enten tilbake til R-1 eller noe lignende.

På det siste bildet i serien ser vi tidligere eier, Edward Jansen ved siden av den.