Brita Borge

Minneord Brita Borge

Det er ikke lenge siden vi alle så en engasjert Brita Borge på utstillingen hos Auto23 hvor hun aktivt var med. Hun og Alvar kom i hver sin bil, hun i Yarisen sin, verdens beste bil ifølge henne selv og Alvar med 300SL’en som skulle på utstillingen. At hun kjørte selv var en selvfølge, noe annet var utenkelig.

Hun ble innvalgt på Stortinget fra Hordaland Høyre som vara representant fra 1981 til 1985 og som Stortings representant fra 1985 til 1989. I disse periodene var hun involvert i mange komiteer og søkes det på Stortingets nettsider med hennes navn er det en imponerende liste over medlemskap og verv som kommer opp. Det var i denne tiden at hun bidro gjennom finanskomiteen til at avgiftsfritak for kjøretøy eldre enn 30 år ble vedtatt i Stortinget i 1985, den såkalte 30-års regelen. Avgiftsfritaket var medvirkende til at miljøet og interessen rundt motorhistoriske kjøretøy steg betraktelig i årene etterpå.

På bakgrunn av hennes innsats spesielt for motorhistoriske kjøretøy ble hun utnevnt til æresmedlem av Bergen Veteranvogn Klubb hvor hun har medvirket aktivt i en lang årrekke. Vi har satt pris på hennes kunnskaper og humør og det har ikke manglet på engasjement ved utallige anledninger.

Bergen Veteranvogn Klubb er ved hennes bortgang blitt fattigere da vi ikke lenger kan øse av hennes kunnskap og erfaringer og vi viser vår største medfølelse med alle pårørende.

Bergen Veteranvogn Klubb lyser fred over Brita Borges minne.

På vegne av Bergen Veteranvogn Klubb
Kjell Røen
formann 2013

Brita og Alvar Borge september 2013 hos Auto23

Klikk her for å registrere

ditt kjøretøy