Åpent Hus (lygarmøte) vaktliste

Åpent Hus (lygarmøte) vaktliste

Åpent Hus (lygarmøte) vaktliste

Dette er vaktlisten for “kaffevertene” for Åpent Hus i kaféen på Bergen Tekniske Museum.

Åpent Hus er populært kalt “lygarmøter”.

Vaktene åpner, lager kaffe og stenger ved slutt.

Tidsrommet er kl 19 – 21 hver tirsdag unntatt ved høytider som Påske og Jul.

Den som har vakten overleverer nøkkelknippe til neste på listen, enten ved levering hjemme hos denne, eller overlevering ved endt vakt hvis vedkommende er tilstede.
Det er ALLTID den som har vakten sitt ansvar.
Hvis vakten ikke passer må den det ikke passer for bytte med noen av de andre.

Lygarvakter
Liste frem til august 2024

02.04.2024         Sigve Carlsen

09.04.2024        Leif Bergesen

16.04.2024         Elin Bjelke

23.04.2024         Martin Aanonsen

30.04.2024        Frode Nilssen

07.05.2024        Sissel M. Romslo

14.05.2024         Erik Moldenhauer

21.05.2024         Lars Olav Lofthus

28.05.2024        Per Åge Hesjedal

04.06.2024        Fred Atle Johannessen

11.06.2024          Rolf Andersen

18.06.2024         Reidar Gravdal

25.06.2024        Bård Sørheim

02.07.2024        Rolf Harald Helgesen

09.07.2024        Sigve Carlsen

16.07.2024         Leif Bergesen

23.07.2024         Elin Bjelke

30.07.2024        Martin Aanonsen

Klikk her for å registrere

ditt kjøretøy