BVK – Åpent Hus/Lygarmøter

Åpent hus/Lygarmøter er vanligvis i kaféen ved BTM og tidspunktet er kl 19:00 hver tirsdag unntatt den andre tirsdagen i måneden da det vanligvis er medlemsmøte.

I kjøresesongen kan det bli lagt opp til kjøreturer.

Hvert lygarmøte blir også annonsert på websidene også.

Det er ikke lygarmøter i høytidene påske og jul.

Styret BVK.