BVK Åpent Hus/Lygarmøte tirsdag 18. juni

Vel møtt til lygarmøte i kafeen ved Bergens Tekniske Museum.

Tidspunktet er som vanlig; kl. 19:00 til 21:00.

Der serveres kaffe og litt knask å bite i.

Velkommen!