Velg forside

Styremøter 2023

Styremøter 2023:

11.01.2023 (tidlig pga. ferdigstilling av årsberetning og regnskap)
17.01.2023 - ekstraordinært: Julebordets fremtid - OBS lygardag...må finne vikar for kaffevert
22.02.2023 (forslag ikke bestemt)
22.03.2023 (forslag ikke bestemt)
26.04.2023 (forslag ikke bestemt)
24.05.2023 (forslag ikke bestemt)

Om ikke annet er bestemt så starter styremøtene kl 19:00 og sted er Styrerom 2. etg. BTM.