Velg forside

Styremøter 2023

Styremøter 2023:

27.09.2023
xx.10.2023
xx.11.2023
xx.12.2023

xx=dato vedtas på møtet før.

Om ikke annet er bestemt så starter styremøtene kl 19:00 og sted er Styrerom 2. etg. BTM.