Velg forside

Åpent Hus (lygarmøte) vaktliste

Dette er vaktlisten for "kaffevertene" for Åpent Hus i kaféen på Bergen Tekniske Museum.

Åpent Hus er populært kalt "lygarmøter".

Vaktene åpner, lager kaffe og stenger ved slutt.

Tidsrommet er kl 19 - 21 hver tirsdag unntatt ved høytider som Påske og Jul.

Den som har vakten overleverer nøkkelknippe til neste på listen, enten ved levering hjemme hos denne, eller overlevering ved endt vakt hvis vedkommende er tilstede.
Det er ALLTID den som har vakten sitt ansvar.
Hvis vakten ikke passer må den det ikke passer for bytte med noen av de andre.

 

Lygarvakter 2021
28.09.21 Per Åge Hesjedal
05.10.21 Lars Olav Lofthus
12.10.21 Medlemsmøte
19.10.21 Richard A. Riim
26.10.21 Terje Mjelde
02.11.21 Rune Prestegard
09.11.21 Medlemsmøte
16.11.21 Bente Sørheim
23.11.21 Erik Moldenhauer
30.11.21 Martin Aanonsen
07.12.21 Truls Morten Olsen
14.12.21 Julemøte
21.12.21 Per Åge Hesjedal
28.12.21 Julestengt