Velg forside

Åpent Hus (lygarmøte) vaktliste

Dette er vaktlisten for "kaffevertene" for Åpent Hus i kaféen på Bergen Tekniske Museum.

Åpent Hus er populært kalt "lygarmøter".

Vaktene åpner, lager kaffe og stenger ved slutt.

Tidsrommet er kl 19 - 21 hver tirsdag unntatt ved høytider som Påske og Jul.

Den som har vakten overleverer nøkkelknippe til neste på listen, enten ved levering hjemme hos denne, eller overlevering ved endt vakt hvis vedkommende er tilstede.
Det er ALLTID den som har vakten sitt ansvar.
Hvis vakten ikke passer må den det ikke passer for bytte med noen av de andre.

13.12.22    Julemøte

20.12.22   Richard A. Riim

Lygarvakter 2023
03.01.23 Rune Prestegard
10.01.23 Medlemsmøte
17.01.23 Bente Sørheim
24.01.23 Erik Moldenhauer
31.01.23 Martin Aanonsen
07.02.23 Per Åge Hesjedal
14.02.23 Medlemsmøte
21.02.23 Frode Nilssen
28.02.23 Lars Olav Lofthus
07.03.23 Richard A. Riim
14.03.23 Generalforsamling
21.03.23 Rune Prestegard