Aktiviteter / Nyheter

Oversikt over aktiviteter

Her finner du en oversikt over Bergen Veteranvogn Klubb og våre samarbeidsklubber eller andre sine aktiviteter med linker til å lese mer om hver enkelt aktivitet.

Studebaker treff i Aksdal v/Haugesund 13 - 16 august

Studebaker treff i Aksdal v/Haugesund 13 - 16 august

13. – 16. august vil Studebakerregisteret Norge arrangere treff i Aksdal v/ Haugesund.

Dette er første gang treffet arrangeres på Vestlandet  da vi ønsker å få med flere deltagere fra vest.

For å nå ut til flest mulig Studebaker-eiere  sender vi  med dette informasjon om treffet til bilklubber på Vestlandet.

Eiere av Studebaker, Pierce Arrow, Erskine, Rockne, Packardbaker, Avanti kan delta.

Påmelding/informasjon rettes til undertegnede.

 

                                        Hilsen

                                                     Willy Strømø

                                                     Mail: willy.stromo@gmail.com

                                                     Mob.: 418 47 396

INVITASJON OG PÅMELDING

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Kategorier