Vestlandstreffet påmelding

Påmeldingsskjema Vestlandstreffet 19.6. - 21.6. 2020

Persondata kjøretøyansvarlig:

Opplysninger om kjøretøy

Antall deltakere i kjøretøy

Fører +
Passasjerer: +
Total

Kalkyle påmeldingskostnader

  Enhetspris Antall (inkl. fører) Total
Kjøretøy inkl førerlunsj; 600.00 +
Ekstralunsj: 100.00 +
Løpsmiddag i Håkonshallen: 1,000.00 +
Rundtur med veteranbuss/-tog/-båt søndag 399.00 +
Total    

Påmeldingsfrist:

20. april 2020 (Påmeldingen er bindende)

Betalingsfrist:

4/20/2020

Påmelding blir registrert når betaling er mottatt

Påmeldingskostnader betales til BVK's bankkontonummer:

3625.57.73431

Eventuelle merknader:

Kontaktinformasjon:

 

Mobil 95702595

https://bvkn.no
 

Om ønskelig vil vi etablere lostjeneste fredag for innfartsårene til Bergen. Ønsker du slik hjelp, kryss av. Den enkelte blir kontaktet for tid/sted når tidspunktet nærmer seg.

De enkelte deltakere bestiller/betaler evt. hotell selv. Må bestilles før 20.april.