Velg forside

Åpent Hus (lygarmøte) vaktliste 2018

Dette er vaktlisten for "kaffevertene" for Åpent Hus i kaféen på Bergen Tekniske Museum.

Åpent Hus er populært kalt "lygarmøter".

Vaktene åpner, lager kaffe og stenger ved slutt.

Tidsrommet er kl 19 - 21 hver tirsdag unntatt ved høytider som Påske og Jul.

Den som har vakten overleverer nøkkelknippe til neste på listen, enten ved levering hjemme hos denne, eller overlevering ved endt vakt hvis vedkommende er tilstede.
Det er ALLTID den som har vakten sitt ansvar.
Hvis vakten ikke passer må den det ikke passer for bytte med noen av de andre.

Lygarvakter/medlemsmøter frem til sommer 2018

10.04.2018 Medlemsmøte
17.04.2018 Per Åge Hesjedal
24.04.2018 Arve Moen
01.05.2018 Stengt. Off. fridag
08.05.2018 Åge Eikeland
15.05.2018 L. Lofthus/R. Prestegard
22.05.2018 Geir Mehl
29.05.2018 Rune Prestegard
05.06.2018 Kjell Toklum
12.06.2018 Medlemsmøte
19.06.2018 Richard A. Riim
26.06.2018 Lasse Lofthus