Gammel NAF film
 Omsider klarte vi å få konvertert og publisert den gamle NAF filmen fra 1931 på Youtube.
 
Klikk på linken her for å se filmen (du vil bli tatt til Youtube):
 
 
Du kan også på Youtube søke på "BVK gammel NAF"