Åpent Hus (lygarmøte) vaktliste 2017
Dette er vaktlisten for "kaffevertene" for Åpent Hus i kaféen på Bergen Tekniske Museum.
 
Åpent Hus er populært kalt "lygarmøter".
 
Vaktene åpner, lager kaffe og stenger ved slutt.
 
Tidsrommet er kl 19 - 21 hver tirsdag unntatt ved høytider som Påske og Jul.
 

Den som har vakten overleverer nøkkelknippe til neste på listen, enten ved levering hjemme hos denne, eller overlevering ved endt vakt hvis vedkommende er tilstede.

Det er ALLTID den som har vakten sitt ansvar.

Hvis vakten ikke passer må den det ikke passer for bytte med noen av de andre.

 

 


 

 

 

Lygarvakter/medlemsmøter frem til jul 2017
03.10.2017 Terje Mjelde  
10.10.2017 Medlemsmøte  
17.10.2017 Richard A. Riim  
24.10.2017 Lasse Lofthus  
31.10.2017 Per Åge Hesjedal  
07.11.2017 Arve Moen  
14.11.2017 Medlemsmøte  
21.11.2017 Aarid Olsen  
28.11.2017 Geir Mehl  
05.12.2017 Rune Prestegard  
12.12.2017 Julemøte  
19.12.2017 Kjell Toklum  
26.12.2017 Julestengt